Konkursy

Obecna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 wspiera gospodarkę opartą na wiedzy, kooperację jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, efektywność badań naukowych na rynku, współpracę firm i instytucji otoczenia biznesu. W województwie łódzkim te zadania wpisane są w I i II oś Programu Regionalnego, których realizację powierzono Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Jednostka, pełniąca rolę instytucji pośredniczącej, ogłasza konkursy, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie i monitoruje realizację projektów.

W ramach I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy wsparcie służyć będzie zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu.

Zakres II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez MŚP, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Główne kierunki pomocy finansowej ujęte są w konkretne działania i poddziałania, w ramach których sukcesywnie ogłaszane są konkursy.

OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY
DZIAŁANIE I.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAŃ I INNOWACJI
DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU
PODDZIAŁANIE II.1.1 TERENY INWESTYCYJNE
PODDZIAŁANIE II.1.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP
PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
PODDZIAŁANIE II.2.3 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU – MIASTO ŁÓDŹ
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP

Aktualny harmonogram konkursów
Aktualne konkursy

Ostatnia zmiana: przez Michał Szcześniewski