Ogłoszenie o naborze do pracy w roku 2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedziba w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Centrum, iż na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

W oparciu o przepisy ww. ustawy, jak również ze względu na obowiązującą w Centrum procedurę naboru, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Niezbędne dokumenty:
Kwestionariusz osobowy
Wzór oświadczenia

Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego, mając na uwadze Państwa i nasze bezpieczeństwo, dopuszczamy możliwość składania elektronicznie dokumentów aplikacyjnych do naborów o numerach: począwszy od naboru 7/2020. Komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o naborze, zawierających niezbędne podpisy, należy przesłać na adres: a.zgierska[at]cop.lodzkie.pl, w terminie wskazanym w ogłoszeniach.

Informujemy, iż termin składania ofert do naborów o numerach: 14/2020, 15/2020 oraz 16/2020 zostaje wydłużony do dnia 10.06.2020 r.

Ogłoszenie
Data publikacji: 16.09.2020
Data ważności: 30.09.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 24.08.2020
Data ważności: 07.09.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 15.07.2020
Data ważności: 29.07.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 20.05.2020
Data ważności: 03.06.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 26.03.2020
Data ważności: 06.04.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 17.03.2020
Data ważności: 31.03.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 14.02.2020
Data ważności: 06.03.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 14.02.2020
Data ważności: 06.03.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 15.01.2020
Data ważności: 27.01.2020
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji: 14.01.2020
Data ważności: 24.01.2020
Wynik


Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

  • 3/19 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia “Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy”
  • 9/18 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia “Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy”