Ogłoszenie o naborze do pracy w roku 2019

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedziba w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Centrum, iż na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

W oparciu o przepisy ww. ustawy, jak również ze względu na obowiązującą w Centrum procedurę naboru, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Niezbędne dokumenty:
Kwestionariusz osobowy
Wzór oświadczenia

Ogłoszenie
Data publikacji : 23.10.2019
Data ważności: 04.11.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 23.10.2019
Data ważności: 04.11.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 16.08.2019
Data ważności: 26.08.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 23.07.2019
Data ważności: 09.08.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 23.07.2019
Data ważności: 09.08.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 23.07.2019
Data ważności: 09.08.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 27.05.2019
Data ważności: 10.06.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 27.05.2019
Data ważności: 10.06.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 27.05.2019
Data ważności: 10.06.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 16.04.2019
Data ważności: 30.04.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 16.04.2019
Data ważności: 30.04.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 16.04.2019
Data ważności: 30.04.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 22.01.2019
Data ważności: 05.02.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 22.01.2019
Data ważności: 05.02.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 22.01.2019
Data ważności: 05.02.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 22.01.2019
Data ważności: 05.02.2019
Wynik

Ogłoszenie
Data publikacji : 22.01.2019
Data ważności: 05.02.2019
Wynik

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

  • 3/19 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia “Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy”
  • 9/18 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia “Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy”

Ostatnia zmiana: przez Michał Szcześniewski