Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euroRok 2019

Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
10.10.2019Zakup usługi, polegającej na zorganizowaniu 7 spotkań pn. Dotacje na śniadanie z potencjalnymi beneficjentami funduszy unijnych, na temat oferty konkursowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór Umowy
Oświadczenie - załącznik do umowy
  14.10.2019
04.06.2019Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu 2 szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z zakresu założeń do analizy ekonomiczno-finansowej
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.06.2019
16.05.2019Zakup usługi przeprowadzenia 2 wykładów eksperckich z zakresu planowania projektów B+R
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
23.05.2019
09.04.2019Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym oraz notebook’ów wraz z oprogramowaniem biurowym
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Benchmark
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.04.2019
05.04.2019Zakup usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu wydarzenia promocyjnego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.04.2019
02.04.2019Zakup usługi polegającej na indywidulanych konsultacjach eksperckich dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.04.2019
29.03.2019
Usługa wykładu eksperckiego dla potencjalnych beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z zakresu zarządzania projektami B+R
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.04.2019
22.03.2019Zakup rocznego przedłużenia licencji dla 93 stanowisk oraz zakup 12 nowych licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite lub oprogramowania równoważnego
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.03.2019
07.03.2019Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu 4 szkoleń dla beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego SL 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.03.2019
06.02.2019Zakup usługi wyceny wartości rynkowych dla dwóch opracowanych modeli biznesowych dofinansowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Informacja o wyborze oferty
15.02.2019


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 06.02.2019 10:00
Data i godzina ostatniej modyfikacji 04.06.2019 15:50
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013