Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euroRok 2017

Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
08.11.2017Zakup materiałów promocyjnych typu gadżety
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Wzór umowy - załącznik nr 3
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego - 13.11.2017 r.  
15.11.2017
08.11.2017Zakup tonerów
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
15.11.2017
11.10.2017

Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z zakresu „Ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”.
• Zapytanie ofertowe
• Oferta załącznik 1
• Oświadczenie Wykonawcy załącznik 2
• Zmiana zapytania ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.10.2017
05.09.2017

Zakup zestawów komputerowych oraz notebook'ów
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Passmark CPU Benchmark
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.09.2017
01.09.2017 Zakup usług cateringowych
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.09.2017
24.08.2017

Zakup usługi wyceny 6 opracowanych modeli biznesowych
Zapytanie ofertowe
Oferta - Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.09.2017
09.08.2017

Zakup usługi polegającej na wydaniu opinii/wykonaniu ekspertyzy na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy i Eksperta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.08.2017
08.06.2017Zakup usługi wyceny 4 opracowanych modeli biznesowych dofinansowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.06.2017
09.05.2017Zakup usług cateringowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.05.2017
09.05.2017Zakup usługi szkoleniowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.05.2017
06.04.2017Przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.04.2017
22.03.2017Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w prasie i rozgłośniach radiowych
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Materiał merytoryczny
Wzór umowy
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.03.2017
17.02.2017Zakup usług cateringowych
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.02.2017
31.01.2017Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.02.2017


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 31.01.2017 12:20
Data i godzina ostatniej modyfikacji 13.11.2017 15:37
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013