Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euroRok 2018

Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
18.12.2018Zakup świadczenia usług pocztowych
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.12.2018
03.12.2018Zakup usługi sprzątania powierzchni biurowych i socjalnych
Zapytanie ofertowe (aktualne)
Zapytanie ofertowe (archiwalne)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
11.12.2018
14.12.2018
27.11.2018Zakup usługi przeprowadzenia akcji informacyjnej w Internecie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.12.2018
13.11.2018Zakup programu płacowego, modułu Rejestracji Czasu Pracy, portalu personalnego, pozwalających na pełną integrację z posiadanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy programem kadrowym (PSKP)
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik nr 3 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.11.2018
08.11.2018Zakup serwera z oprogramowaniem oraz zasilaczem awaryjnym:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.11.2018
02.11.2018Zakup programu płacowego, modułu Rejestracji Czasu Pracy, portalu personalnego, pozwalających na pełną integrację z posiadanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy programem kadrowym (PSKP)
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik nr 3  
Informacja o zakończeniu postępowania
12.11.2018
30.10.2018Zakup serwera z oprogramowaniem oraz zasilaczem awaryjnym:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego 31.10.2018r.
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego 07.11.2018r.
Unieważnienie postępowania
07.11.2018
12.10.2018Zakup mebli biurowych
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik nr 3 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.10.2018
11.10.2018

Zakup dwuletnich dostępów online do: systemu informacji prawnej, systemu badania powiązań podmiotowych oraz systemu praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
Zapytanie ofertowe (aktualne)
Zapytanie ofertowe (archiwalne)
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik nr 3 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

18.10.2018
22.10.2018
19.09.2018

Zakup usługi wyceny wartości rynkowych dla pięciu opracowanych modeli biznesowych oraz wyceny wartości rynkowych trzech opracowań dla czterech nowych usług doradczych świadczonych przez instytucję otoczenia biznesu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniej oferty 

 28.09.2018
29.08.2018Zakup tonerów do urządzeń drukujących
Zapytanie ofertowe (aktualne)
Zapytanie ofertowe (archiwalne)
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

10.09.2018

05.09.2018

03.07.2018Zakup usługi mycia okien łącznie z ościeżnicami i parapetami
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
13.07.2018
20.06.2018Zakup usługi przeprowadzenia wykładu eksperckiego (Projekty B+R przedsiębiorstw)
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.06.2018
20.06.2018Zakup usług cateringowych
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.06.2018
05.04.2018Zakup Firewall'a/Routera/UTM'a 
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
27.04.2018
05.04.2018Kompleksowe przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz Mixera Regionalnego w wybranych miastach województwa łódzkiego
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik 2
Wzór umowy
Załącznik do umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
12.04.2018
29.03.2018Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu 2 wykładów eksperckich
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
03.04.2018
29.03.2018Zakup usługi polegającej na moderowaniu seminarium oraz przeprowadzeniu wykładu eksperckiego
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
03.04.2018
09.03.2018Dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych typu gadżety
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
14.03.2018
06.03.2018Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu eksperckiego z zakresu konkursu: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2018
01.03.2018Zakup rocznego przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite lub zakup oprogramowania równoważnego
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2018
01.03.2018Wycena 2 opracowań powstałych w wyniku rzeczowej realizacji Projektu dofinansowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Oferta - Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2018
15.02.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.02.2018
10.01.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.01.2018
05.01.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o zamknięciu postępowania
08.01.2018
04.01.2018Zakup usługi długoterminowego najmu samochodu osobowego
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego - 08.01.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.01.2018


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 03.01.2018 10:00
Data i godzina ostatniej modyfikacji 28.12.2018 08:24
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013