Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2015 rok)

Rok 2015


Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
22.12.2015 Zakup usługi sprzątania powierzchni biurowych będących w dyspozycji Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.12.2015
11.12.2015 Dostawa fabrycznie nowego materiału promocyjnego w postaci toreb
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.12.2015
08.12.2015 Dostawa artykułów biurowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.12.2015
08.12.2015 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w prasie lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej z geotargetowaniem na województwo łódzkie na temat dostępności nowych środków unijnych w województwie łódzkim
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.12.2015
02.12.2015 Zakup usługi multimedialnej w postaci produkcji cyklu krótkich filmów instruktażowych na temat I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, przeznaczonych do publikacji w Internecie
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Projekt materiału merytorycznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.12.2015
01.12.2015 Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu wydarzenia informacyjno-promocyjnego na temat funduszy unijnych w formie flashmob
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.12.2015
27.11.2015 Wydruk mapy dotacji województwa łódzkiego
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.12.2015
26.11.2015 Zakup tonerów do urządzeń drukujących
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.12.2015
26.11.2015 Zakup switchy, router'ów oraz projektora
Zmiana zapytania ofertowego:
Pkt. IV ppkt 1 L.P. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Projektor  Epson  EB - 1945W wraz z dedykowaną torbą (gwarancja producenta 36 miesięcy lub 8000 godzin pracy urządzenia. Gwarancja producenta na  lampę 12 miesięcy lub 1000 godzin świecenia).
Zmiana załącznika nr.1 do Zapytania Ofertowego.
Niniejsza zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.
Zapytanie ofertowe (aktualne)

Oferta (aktualna)
Oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe (archiwalne)
Oferta (archiwalna)
01.12.2015
24.11.2015 Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej w Internecie
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.12.2015
16.11.2015 Wynajęcie powierzchni reklamowej na autobusach MPK Łódź
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy 
Zasady montażu reklam MPK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.11.2015
09.11.2015 Dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.11.2015
05.10.2015 Dostawa krzeseł biurowych na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.10.2015
02.10.2015 Dostawa mebli biurowych na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zapytanie ofertowe
Oferta (aktualna)
Oświadczenie Wykonawcy 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oferta (archiwalna)
08.10.2015
02.10.2015 Usługa polegająca na wykonaniu, dostarczeniu oraz montażu grafik drukowanych na panelach ze szkła i fototapety na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zmiana zapytania ofertowego:
Ppkt V Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia zostanie określony na podstawie wybranej do realizacji oferty”
Niniejsza zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe (aktualne)
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe (archiwalne)
07.10.2015
08.07.2015 Usługa wykonania i dostawy serii zdjęć projektów zrealizowanych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do nich praw autorskich
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy    
Informacja o unieważnieniu postepowania   
13.07.2015
29.05.2015 Dostawa drukarek i kserokopiarki
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    
03.06.2015
20.04.2015 1. Wyprodukowanie łącznie 5 odcinków programu pod tytułem „Region Mocnych w biznesie”, dotyczącego efektów wykorzystania środków w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
2. Emisja w/w 5 odcinków programu na antenie publicznej telewizji regionalnej.
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
27.04.2015
31.03.2015 Dostawa artykułów biurowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   
02.04.2015
27.03.2015 Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Tabela porównawcza CPU Benchmark   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
31.03.2015
24.03.2015 Zakup usługi szkoleniowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy  
Informacja o unieważnieniu postępowania  
31.03.2015
23.03.2015 Dostawa papieru ksero
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   
26.03.2015
11.03.2015 Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooka
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy   
Tabela porównawcza CPU Benchmark
Informacja o unieważnieniu postępowania
16.03.2015
09.03.2015 Dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych w postaci kartek wielkanocnych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   
11.03.2015


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 09.03.2015 12:25
Data i godzina ostatniej modyfikacji 30.12.2015 15:53

 
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013