Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2016 rok)

Rok 2016


Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
15.12.2016

Usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Projekt umowy  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.12.2016
09.12.2016Usługi cateringowe
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.12.2016
01.12.2016Dostawa materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty
05.12.2016
01.12.2016Zakup usługi multimedialnej w postaci produkcji cyklu krótkich filmów instruktażowych
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Fragment materiału merytorycznego COP
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.12.2016
23.11.2016
Zakup usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu 2 szkoleń dla beneficjentów
Zapytanie ofertowe

Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.11.2016
23.11.2016Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w prasie i radiu
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.11.2016
23.11.2016

Zakup tonerów do urządzeń drukujących
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.11.2016
17.11.2016

Zakup usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu 2 szkoleń dla beneficjentów
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o zamknięciu postępowania

22.11.2016
27.10.2016Wynajęcie powierzchni reklamowej, wydruk reklamy wraz z jej montażem i demontażem na autobusach w woj. łódzkim.
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.11.2016
03.10.2016Zakup drukarek
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.10.2016
31.08.2016Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w prasie lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej z geotargetowaniem na województwo łódzkie.
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.09.2016
30.08.2016Zakup usługi szkoleniowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.09.2016
18.08.2016Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w Internecie
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Materiał merytoryczny
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.08.2016
10.08.2016
Kompleksowa organizacja stoiska, w tym przeprowadzenie atrakcji podczas udziału Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na Mixerze Regionalnym 2016 - otwartej imprezie plenerowej w Łodzi
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.08.2016
04.08.2016Zakup usługi, polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w Internecie
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Materiał merytoryczny oraz wytyczne w zakresie grafiki komunikacji 2014-2020
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
12.08.2016
03.08.2016

Zakup dwuletniego dostępu online do systemu informacji prawnej oraz dwuletniego dostępu online do systemu badania powiązań podmiotowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy

Informacja o zamknięciu postępowania

09.08.2016
25.07.2016Zakup usługi, polegającej na wydruku: broszury, ulotki oraz plakatów promujących konkursy unijne, ogłaszane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach I i II osi priorytetowych PO WŁ 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.07.2016
22.07.2016Zakup dwuletniego dostępu online do systemu informacji prawnej oraz dwuletniego dostępu online do systemu badania powiązań podmiotowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o zamknięciu postępowania
28.07.2016
20.07.2016

Zakup dwuletniego dostępu online do systemu informacji prawnej oraz dwuletniego dostępu
online do systemu badania powiązań podmiotowych

Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o zamknięciu postępowania

26.07.2016
18.07.2016

Zakup usługi, polegającej na: a) produkcji 2 spotów radiowych promujących aktualne konkursy unijne ogłaszane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach I i II osi priorytetowych PO WŁ 2014-2020 oraz b) emisji w/w spotów w rozgłośniach na terenie woj. łódzkiego
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

21.07.2016
10.06.2016

Zakup usługi, polegającej na wynajęciu powierzchni reklamowej, wydruku reklamy wraz z jej montażem i demontażem na autobusach MPK Łódź oraz zakładów, przedsiębiorstw, oferujących usługi w zakresie transportu publicznego komunikacji miejskiej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.06.2016
03.06.2016

Zakup usługi, polegającej na zapewnieniu pokazu i warsztatów graffiti dla uczestników Pikniku Funduszy Europejskich
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja w zakresie trwającego postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.06.2016
02.06.2016Zakup usługi, polegającej na wynajęciu powierzchni reklamowej, wydruku reklamy wraz z jej montażem i demontażem na autobusach MPK Łódź oraz zakładów, przedsiębiorstw, oferujących usługi w zakresie transportu publicznego komunikacji miejskiej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania
07.06.2016
18.05.2016

Zakup usługi dotyczącej zapewnienia atrakcji w postaci interaktywnego pokazu, podczas VIII Pikniku Funduszy Europejskich
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.05.2016
17.05.2016Zakup usługi szkoleniowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.05.2016
22.04.2016

Zakup zestawów komputerowych oraz notebooków
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Tabela porównawcza CPU Benchmark
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.04.2016
22.04.2016

Zakup usług cateringowych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.04.2016
18.04.2016Zakup macierzy dyskowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.04.2016
16.03.2016

Zakup rocznego przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Nod32 Suite
lub zakup oprogramowania równoważnego oraz zakup dwuletniej licencji na subskrypcje baz trojanów,
malware'ów oraz wirusów do routera / firewalla Dell SonicWall NSA 220
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2016
24.02.2016 Zakup usługi polegającej na produkcji 2 spotów radiowych oraz ich emisji w rozgłośniach na terenie woj. łódzkiego
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.02.2016
23.02.2016 Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjnej w prasie lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.02.2016
29.01.2016 Zapytanie ofertowe w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.02.2016
08.01.2016 Świadczenie kompleksowej usługi prawniczej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.01.2016
08.01.2016

Zapewnienie usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.01.2016


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 08.01.2016 13:52
Data i godzina ostatniej modyfikacji 28.12.2016 14:28
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013