Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia powyżej 14 tys. euro
Postępowania prowadzone w trybach: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę

Rok 2011
Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
30.09.2011 Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 07.10.2011 r. 
Informacja o wyniku postępowania    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia       
12.10.2011
23.05.2011 Dostawa materiału promocyjnego (tabliczka magnetyczna suchościeralna) dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 25.05.2011 r.
Informacja o wyniku postępowania        
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   
31.05.2011
23.05.2011 Dostawa materiałów promocyjnych (balonów i długopisów) dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami     
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 25.05.2011 r.
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania
31.05.2011Rok 2010
Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
30.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania nr ZP/5/COP/2010 na "Dostawę tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
---
13.10.2010 Opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych według zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich do projektów graficznych oraz dostawa w/w materiałów promocyjnych do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1, 3, 4, 8, 9, 10 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ  (PDF)
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ   
Załącznik 11 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 19.10.2010         
Informacja o wyniku postępowania     
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia         
21.10.2010
13.10.2010 Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1, 3, 4, 8, 9 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ  (PDF)
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ      
Informacja o wyniku postępowania       
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   
25.10.2010
16.07.2010 Dostawa samochodu osobowego 5-cio miejscowego typu Combi dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1, 3, 4 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ  (PDF)    
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 22.07.2010 r.       
• Informacja o wyniku postępowania     
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.07.2010
25.06.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania nr ZP/1/COP/2010 na "Dostawę tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
---


Rok 2009
Data
ogłoszenia
Treść
 Termin
składania
ofert
13.10.2009 Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - II 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załączniki 1, 3, 4, 8, 9, 10 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ  
• Załącznik 5 do SIWZ  
• Załącznik 6 do SIWZ  
• Załącznik 7 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 19.10.2009
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 20.10.2009
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 21.10.2009
Informacja o wyniku postępowania   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   
23.10.2009
12.10.2009 Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - I
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1, 3, 4, 8, 9, 10 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ 
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ      
Informacja o wyniku postępowania       
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
22.10.2009
28.08.2009 Dostawa tonerów do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1, 3, 4 do SIWZ
 Załącznik 2 do SIWZ
Powiadomienie o wniesieniu protestu
Zmiana terminu składania ofert     
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 01.09.2009r.    
Informacja o wyniku postępowania      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    
07.09.2009


14.09.2009

24.06.200929.06.2009
Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1, 3, 4, 5 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ  
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (29.06.2009r.)
Załącznik 2 do SIWZ    
Informacja o wyniku postępowania    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

02.07.200906.07.2009
03.06.2009 Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 1-5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ
Załącznik 8 do SIWZ 
Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ (05.06.2009)
Informacja o wyniku postępowania w Pakiecie 1
Informacja o wyniku postępowania w Pakiecie 2   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     
12.06.2009
11.02.2009 Dostawa ksero oraz tonerów dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ     
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.02.2009
09.02.2009
11.02.2009
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Ogłoszenie o sprostowaniu załącznika o numerze 2 do postępowania "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania      
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.02.2009
20.02.2009


Rok 2008
Data
ogłoszenia
    Treść     
 Termin
składania
ofert
28.11.2008 Dostawa oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ  
Informacja o wyniku postępowania    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     
08.12.2008
18.11.2008 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz przenośnego ekranu dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie II  oraz  w Pakiecie III
Informacja o wyniku postępowania w Pakiecie I
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.11.2008
14.11.2008 Dostawa mebli dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Ogłoszenie o sprostowaniu załączników o numerach 5 i 6 do postępowania "Dostawa mebli dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi"
Załącznik nr 5 i 6
Informacja o wyniku postępowania 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   
24.11.2008
07.11.2008 Dostawa materiałów promocyjnych wraz z wykonaniem projektu graficznego oraz nadrukiem właściwych logotypów (Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Unii Europejskiej oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.11.2008
13.08.2008 Dostawa zestawu mebli wypoczynkowych dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o unieważnieniu przetargu (21.08.2008r.)
21.08.2008
30.07.2008 Dostawa mebli  dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
• Informacja o modyfikacji (05.08.2008 r.)
• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.08.2008r.)
• Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (28.08.2008r.)
08.08.2008
21.05.2008 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
Dotyczy: postępowania nr ZP/1/COP/08 na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 euro.
 ---Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 02.06.2008 15:20
Data i godzina ostatniej modyfikacji 15.11.2011 14:51
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013