Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy


1 Zamówienia powyżej 30 tys. euro (2018 rok)
2 Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2018 rok)
3 Zamówienia powyżej 30 tys. euro (2017 rok)
4 Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2017 rok)
5 Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2015 rok)
6 Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2016 rok)
7 Zamówienia poniżej 14 tys. euro
8 Zamówienia powyżej 14 tys. euro
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013