Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Informacje o jednostce
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca od 1 marca 2008 roku.
W perspektywie finansowej 2007-2013 jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, realizująca zadania w ramach  III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Obecnie w nowym okresie programowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, odpowiedzialne będzie za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach I Osi wsparcie służyć będzie przede wszystkich zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu. Zakres II Osi obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez mikro-, małe i średnie firmy, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego na I i II Osie priorytetowe zaplanowano w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 łącznie blisko 476,5 mln euro, co stanowi prawie 30% całkowitej alokacji na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kierowane jest przez Dyrektora, pana Łukasza Stajudę oraz Zastępcę Dyrektora, panią Martę Jagodzińską.
 


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90 – 101 Łódź
Tel.: 42 230 15 50
Fax: 42 230 15 51
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Punkt Informacyjny
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Tel.: 42 230 15 55; 42 230 15 56
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 02.06.2008 14:59
Data i godzina ostatniej modyfikacji 08.05.2019 13:12
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013