Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2019
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedziba w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Centrum, iż na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

W oparciu o przepisy ww. ustawy, jak również ze względu na obowiązującą w Centrum procedurę naboru, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.


Niezbędne dokumenty:


Nr
Nabór na
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
21/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności19.08.201906.09.2019
20/2019Kierownika w Zespole Promocji

16.08.201926.08.2019
19/2019od podinspektora do specjalisty ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Administracyjnym 16.08.201926.08.2019
18/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności
23.07.201909.08.2019
17/2019
od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów23.07.201909.08.2019
16/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Realizacji Rozliczeń
23.07.201909.08.2019
15/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów23.07.201909.08.2019
14/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 27.05.201910.06.2019
13/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Realizacji Rozliczeń 27.05.201910.06.2019
12/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 27.05.201910.06.2019
11/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
16.04.201930.04.2019
10/2019
od podinspektora do specjalisty w w Wydziale Kontroli Projektów
16.04.201930.04.2019
09/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Realizacji Rozliczeń
16.04.201930.04.2019
08/2019od podinspektora do specjalisty ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Administracyjnym
05.03.201919.03.2019
07/2019
od podinspektora do specjalisty ds. obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
05.03.2019
19.03.2019
06/2019
od podinspektora do specjalisty ds. obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjny
04.02.2019
18.02.2019
05/2019
od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów
22.01.201905.02.2019
04/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Realizacji Rozliczeń
22.01.201905.02.2019
03/2019
od podinspektora do specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
22.01.2019
05.02.2019
02/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
22.01.2019
05.02.2019
01/2019od podinspektora do specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
04.01.201918.01.2019Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
  • 3/19 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2019 r.
    w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"
  • 9/18 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 23 maja 2018 r.
    w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Mateusz Kurek
Data i godzina wprowadzenia informacji 04.01.2019 10:05
Data i godzina ostatniej modyfikacji 19.08.2019 17:10
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013