Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Konkursy
Obecna perspektywa  finansowa na lata 2014-2020 wspiera gospodarkę opartą na wiedzy, kooperację jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, efektywność badań naukowych na rynku, współpracę firm i instytucji otoczenia biznesu. W województwie łódzkim te zadania wpisane są  w I i II oś Programu Regionalnego, których realizację powierzono Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Jednostka, pełniąca rolę instytucji pośredniczącej, ogłasza konkursy, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie i monitoruje realizację projektów.

W ramach I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy wsparcie służyć będzie zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu.

Zakres II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez MŚP, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Główne kierunki pomocy finansowej ujęte są w konkretne działania i poddziałania, w ramach których sukcesywnie ogłaszane są konkursy.

OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY
DZIAŁANIE I.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAŃ I INNOWACJI
DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW


OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU
PODDZIAŁANIE II.1.1 TERENY INWESTYCYJNE
PODDZIAŁANIE II.1.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP
PODDZIAŁANIE  II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
PODDZIAŁANIE  II.2.3 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU – MIASTO ŁÓDŹ
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP


Aktualny harmonogram konkursów
Aktualne konkursy

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Mateusz Kurek
Data i godzina wprowadzenia informacji 01.09.2008 10:26
Data i godzina ostatniej modyfikacji 14.08.2019 10:35
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013