Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Informacje o jednostce
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca od 1 marca 2008 roku.
W perspektywie finansowej 2007-2013 jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, realizująca zadania w ramach  III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Obecnie w nowym okresie programowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, odpowiedzialne będzie za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach I Osi wsparcie służyć będzie przede wszystkich zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu. Zakres II Osi obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez mikro-, małe i średnie firmy, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego na I i II Osie priorytetowe zaplanowano w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 łącznie blisko 476,5 mln euro, co stanowi prawie 30% całkowitej alokacji na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kierowane jest przez p.o. Zastępcy Dyrektora, pana Krzysztofa Szewczyka oraz p.o. Zastępcy Dyrektora, panią Martę Jagodzińską.


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90 – 101 Łódź
Tel.: 42 230 15 50
Fax: 42 230 15 51
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Punkt Informacyjny
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Tel.: 42 230 15 55; 42 230 15 56
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 02.06.2008 14:59
Data i godzina ostatniej modyfikacji 07.02.2017 10:56
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013